Fonder eller aktier?

En bred aktiefond är ett utmärkt alternativ om man vill göra det enkelt för sig. Nästan alla fonder har svårt att överträffa index på längre sikt det skall man vara väldigt medveten om, speciellt de större breda fonderna. De flesta stora fonders innehav utgörs till stor del av de aktier som utgör index. Och eftersom fonderna dessutom tar ut avgifter, ofta rätt stora avgifter, har de flesta professionellt förvaltade fonderna faktiskt svårt att slå index på lång sikt.

ALTERNATIV TILL FONDER

Ett alternativ till att spara i fonder är då att köpa aktier i de stora svenska investmentbolagen som till exempel Investor, Industrivärden eller Ratos för att nämna några. Därefter kan man bygga ut sin aktieportfölj genom egna aktiva val av aktier allteftersom man börjar lära sig mer och på så sätt försöka få en ännu bättre avkastning.

Fonder är en hel vetenskap i sig och ett område som vi på AktieDirekt.com inte går in på djupet kring. Vill du lära dig mer om fonder kan du lära dig spara i fonder på Fondspara.nu.