Vad styr aktiekurserna?

För att kunna välja vilka aktier att investera i är det viktigt att förstå vad det är som driver aktiekurserna. I grund och botten styr utbud och efterfrågan, ju fler som vill köpa en aktie i förhållande till hur många som vill sälja den, desto mer går kursen upp. Och tvärtom, när många vill sälja och få vill köpa faller kursen. På kort sikt (1-3 år) kan därför aktiemarknaden vara ganska irrationell. Kurserna kan rusa i höjden då många vill vara med på uppgången, liksom aktiemarknaden kan krascha då alla får panik.

Följ dina aktiekurser här:
Avanza Bank

FÖRETAGETS UTVECKLING DRIVER AKTIEKURSEN

På lång sikt är det företagets utveckling som driver aktiekursen. Ett företag som är lönsamt och växer och har en stark balansräkning får förr eller senare alltid en stark kursutveckling. Och omvänt gäller för upphaussade företag i nya, heta branscher, oavsett hur populära de är. Om de inte visar vinst så kraschar de. På kort sikt är det alltså marknadens temperament som styr och ställer, och på lång sikt är det hur företagens vinst utvecklas som avgör. Därför är det viktigt att kunna värdera ett företag för att få en uppfattning om det är något man vill investera i eller inte. Det gör man med fundamental analys. Man tittar på företagets resultat- och balansräkning, dess framtidsutsikter och räknar på substansvärde, p/e-tal och direktavkastning. Man letar helt enkelt efter undervärderade företag. Man kan säga att man försöker hitta hundralappar som inte kostar mer än 60-70 kronor.

ANALYSERA BÅDE PÅ KORT OCH LÅNG SIKT

Är man mer kortsiktig och vill hänga på den rådande trenden kan man använda teknisk analys och titta på trend och formationer. Men då måste man vara mer försiktig eftersom den tekniska analysen inte tar hänsyn till företagets egentliga värde. Enligt den tekniska analysen kan en hundralapp vara mer köpvärd vid till exempel 130 kronor än vid 80 kronor, bara trenden är stigande. För att lyckas med sina investeringar bör man alltså förstå vad som driver kurserna både på kort och på lång sikt.
LÄS MER HÄR: AVANZA BANK